บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด

เราคือผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมประเภทนิติบุคคลขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร และ กรมโยธาและผังเมือง ให้บริการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ระบบไฟฟ้า รวมถึงงานควบคุมงาน   ก่อสร้าง พร้อมให้ปรึกษาวิศวกรฟรี...

ตรวจสอบอาคาร โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพใว้ใจเรา
มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้ใช้อาคาร พร้อมให้ความรู้เจ้าของอาคาร
  • ตรวจแบบและเซ็นต์แบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่วิศวกรโยธาทั่วไป ไม่มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
  • ตรวจแบบและเซ็นต์รับรองแบบได้ทุกขนาด ทุกโครงการ โดยวุฒิวิศวกรโยธา (วย.)
  • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
  • แบบบ้าน อาคาร โรงงาน อพาร์ทเม้นต์ คอนโด เราจัดการให้ได้
  • ตรวจแบบและเซ็นต์แบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่วิศวกรโยธาทั่วไป ไม่มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
  • แนะนำวิธีและเทคนิคการขออนุญาตกับทางราชการให้ฟรี!
  • ส่งแบบถึงเราเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้