ตรวจรับรองแบบโครงสร้างโดยวุฒิวิศวกรโยธา


  • 2019-06-30_1-00-14.png
    Building inspection บริการตรวจสอบอาคารตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารประเภทตรวจสอบใหญ่ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตามพรบ.ควบคุมอาคาร 2522ตรวจสอบไฟฟ้าประจำปีตรวจสอบโครงสร้างอาคารรายละเอีย...
**** ตรวจแบบและเซ็นต์แบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่วิศวกรโยธาทั่วไป ไม่มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
**** ตรวจแบบและเซ็นต์รับรองแบบได้ทุกขนาด ทุกโครงการ โดยวุฒิวิศวกรโยธา (วย.)
**** ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
**** แบบบ้าน อาคาร โรงงาน อพาร์ทเม้นต์ คอนโด เราจัดการให้ได้
**** ตรวจแบบและเซ็นต์แบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่วิศวกรโยธาทั่วไป ไม่มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
**** แนะนำวิธีและเทคนิคการขออนุญาตกับทางราชการให้ฟรี!
**** ส่งแบบถึงเราเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้