บริการ


  • 2019-06-30_1-00-14.png
    Building inspection บริการตรวจสอบอาคารตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารประเภทตรวจสอบใหญ่ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตามพรบ.ควบคุมอาคาร 2522ตรวจสอบไฟฟ้าประจำปีตรวจสอบโครงสร้างอาคารรายละเอีย...

  • 2019-07-06_14-51-10ดกดกดกดกดก.png
    **** ตรวจแบบและเซ็นต์แบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่วิศวกรโยธาทั่วไป ไม่มีอำนาจเซ็นต์รับรอง **** ตรวจแบบและเซ็นต์รับรองแบบได้ทุกขนาด ทุกโครงการ โดยวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) **** ตรวจสอบคว...